VIII. Sayı

VIII. SAYIMIZ

 


İÇİNDEKİLER


Dergi Jeneriği


Editörün Yazısı

 

 

YAZARLARIMIZ


Hasan PEKER

TANRI VE DİN TASAVVURU BAĞLAMIYLA DEİZM VE YAYILIMI ÜZERİNE

On Deizm and Its Spread in the Context of Conception of God and Religion

 

Sittena Muhammed Ali HAMED

الأساليب البلاغية في سورة الملك

MÜLK SÛRESİ'NDEKİ BELÂĞAT ÜSLUPLARI

WORDING OF DECLAMATIONS IN SURAH AL MULK


Hüseyin ALGUR

HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN GÖZÜYLE TÜRKİYE’DE HAFIZLIK EĞİTİMİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)

Hifz Education in Turkey in the Eyes of Individuals Who are to Receive Hifz Education (A Qualitative Research)

 

Recep UÇAR

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ AHLÂK RİSALELERİNDEN TERBİYE-İ İSLÂMİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

A Study on “Terbiye-i Islâmiyye” from II. Abdülhamit Period Moral Tractates

 

İsmail HALİTOĞLU

YATIRIM ARAÇLARININ FIKHİ NİTELİĞİ

The Characteristics of Investment Tools According to Islamic Jurisprudence

 

Necmeddin ŞEKER

DİNÎ İBADETLERLE PSİKOTERAPİ

Psychotherapy With Religious Worship


Recep Şükrü GÜNGÖR

SÜLEYMAN SENİH EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ, EDEBİ ŞAHSİYETİ, KAYIP EL YAZMASI DEFTERİ VE MÜŞTEREK GAZELLERİ

The Biography, Poems, Literary Personality, Lost Manuscript Notebook and Collective Ghazals of Süleyman Senih Efendi


Beste ÇOK

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRAP BORDÜRLERİNDE TEZYİNAT

Tiled Mihrabs Decorations in the Period of Anatolian Seljuks on the Edge of Borders


Abdulaziz HALEF

المقارنةبينكتابي البخاريالضعفاءوالضعفاءالصغير

BUHÂRÎ’NİN ED-DU‘AFÂ VE ED-DU‘AFÂU’S-SAĞÎR ADLI ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON BETWEEN BUHARI'S WORKS, ED-DU'AFA AND ED-DU'AFAU'S-SAGHIR


Şeyma Savaş DEVECİ

ARAP BAHARI ÖNCESİ DÖNEMDE ARAP EDEBİYATININ ROLÜ

The Impact of Arabic Litarature on the Pre-Arab Spring Time Period


Tuğba ALTUNCU

KÛFE’DE HANEFÎLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE MEDİNE HADİSÇİLİĞİ

How Hanafism Came to Originate in Kûfe and Traditionalism in Madina

 

Dergimizin bu sayısının tamamına ulaşmak için Tıklayınız...


Son Güncelleme: 2020-02-25 22:59:58
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022