IX. Sayı

 

 

IX. SAYIMIZ

 


İÇİNDEKİLER


Dergi Jeneriği


Editörün Yazısı

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ


Reyhan Erdoğdu BAŞARAN

COMPARING SCHOLARSHIP: THE ASSESSMENT OF THE CONTEMPORARY WORKS THAT LINKS ALAVIS WITH EITHER SHI'ISM OR SUNNISM

Aleviliği Şiilik veya Sünnilik ile Bağdaştıran Modern Akademik Eserlerin Karşılaştırmalı Bir Analizi

 

Hasan PEKER

DİN DİLİ VE DİLDE DİN: "DİN" ATIFLI ŞAHIS İSİMLERİ ÜZERİNE - I

Religious Language and Religion in Language: on Individual Names Referring to "Religion" - I


Ahmet AYDIN

BİR HADİS TENKİD KRİTERİ OLARAK UMÛMÜ'L-BELVÂ KAVRAMI

The Concept of Umumu'l-Belva as a Method of Hadith Criticism

 

Fatih KANCA

TABERÎ'NİN TÂRÎHU'L-ÜMEM VE'L-MÜLÛK ADLI ESERİNDE ESBÂB-I NÜZÛL

ASBĀB AL-NUZŪL İN ṬABARĪ’S “TĀRĪKH AL-UMAM WA AL-MULŪK”

 

Mustafa KESKİN

KUR'AN'DA "hkm" KÖKÜNDEN TÜREYEN KELİMELERİN SEMANTİK TAHLİLİ

Semantical Analysis of the Words Derived from the Root Triplet "hkm" in the Quran

 

Mehmet YALINKILIÇ,       Ahmet ABAY

MERYEM  SURESİ 71. AYET BAĞLAMINDA İŞKÂLİ GİDERME YÖNDEMLERİ

Mary Surah 71. Complete Removing Methods in the Context


Ahmet Sait SICAK,       Necmettin ÇALIŞKAN

KUR'ÂN'DA "İHRAÇ" KAVRAMI ÖZELİNDE GÖÇ OLGUSU

From the Qur'anic Perspective; Migration (In the Context of Expulsion)


Mustafa ORAL

OSMANLI SON DÖNEMİ HADİS MÜELLİFLERİNDEN ERMENEKLİ SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ'NİN HAYATI

One of the Hadith Authors of the Ottoman Empire's Late Period: Ermenekli Suleyman Sirri Efendi's Life


Recep BİLGİN

SAİD B. MÜSEYYEB'İN HAYATI, KİŞİLİĞİ VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ

Scientific Personality of Said Ibn Al-Musayyib and His Place in Hadith Science

 

 

ESER DEĞERLENDİRMELERİ

 
Ramazan ÇOBAN

HADİSTE METİN TENKİDİ VE CERH - TA'DİL ÂLİMLERİNİN RÂVİ DEĞERLENDİRMELERİNE ETKİSİ


Dergimizin bu sayısının tamamına ulaşmak için Tıklayınız...

 


Son Güncelleme: 2020-02-25 22:59:16
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022