X. Sayı

X. SAYIMIZ

 

İÇİNDEKİLER


Dergi Jeneriği


Editörün Yazısı

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

 

Emre ÇALIŞKAN

SUNNI POLITICAL CULTURE AND ITS EFFECTS ON THE TURKISH STATE TRADITION

Sünni Siyasal Kültür ve Türk Devlet Geleneğine Etkisi

 

Mustafa SARIBIYIK

RECÂ B. HAYVE’NİN HALİFE MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Reja Ibn Haywah and Caliphate Consultancy Activities

 

Ali YILMAZ

MEKKELİ MÜŞRİKLERİN HZ. MUHAMMED’E KARŞI AŞIRI MUHALEFETLERİNİN ÖTEKİ YÜZÜ

The Other Aspect of Meccan Polytheists’ Extreme Opposition Against Prophet Mohammad

 

Hasan PEKER

DİN DİLİ VE DİLDE DİN: “DİN” ATIFLI ŞAHIS İSİMLERİ ÜZERİNE-II

Religious Language and Religion in the Language: On Individual Names Referrıng to “Religion”-II

 

Merve SAÇLI

KUR’ÂN-I KERÎM’E GÖRE AMELLERİN BOŞA ÇIKMASINDA İNANÇ FAKTÖRÜ

The Role of the Belief in Good Deeds’ Going to Nothing According to the Qur’an

 

Ahmet Sait SICAK         Recep BİLGİN

TEFSİRLERDE KAYNAK GÜVENİLİRLİĞİ SORUNU; ELMALILI ÖRNEĞİ

Source Reliability Problem in Tafsirs Example of Elmalılı

 

Yunus AKÇA

KUR’AN’DA MÜŞKİLE YOL AÇAN SEBEPLER

The Reasons Which Causes Difficulty in Qur’an

 

İslam DEMİRCİ

SAÇAKLIZÂDE MEHMED EFENDİ’NİN (Ö. 1145/1732) RİSÂLE FÎ İBÂHATİ KATLİL-KİLÂBİ’LMUZIRRA  

ADLI ESERİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ

A Critical Edition of the “Risâle Fı Ibâhatı Katlı’lKılâbı’l-Muzırra” of Sāchaqlı-Zādah Muḥammad Mar‘Ashī’s

 

Zafer ÇAYLI

FERİT KAM’IN PANTEİZM ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA “VAHDET-İ VÜCÛD” ANLAYIŞI

Ferit Kam’s Idea of “Unıqueness of the Existence’’ on the Context of Pantheism Criticism

 

Reşat Ahmet AĞAOĞLU

HADİSLER IŞIĞINDA İSTİHDAM ANLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUM

Attıtude Towards the Disabled at Employment Sense in the Light of Hadiths

 

Abdurrahman ECE

HADİSLER BAĞLAMINDA HZ. PEYGAMBER’İN EĞİTİM VE ÖĞRETİM METODU

Education and Training Method of the Prophet in the Context of Hadiths

 

Muhammed AKDOĞAN

EBÛ MÛSÂ EL-MEDÎNÎ’NİN HAYATI (ö. 581/1185) VE el-MECMÛ'U’ L-MUĞÎS İSİMLİ ESERİNDE GARÎB

KELİMELERİ AÇIKLAMA METODU

Abû Musa Al-Madīnī’s Life (d. 581/1185) and Strange Words Description Method in the Work Called

Al-Majmūu’l-Mugīs

 

 

ESER DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS


Ahmet Sait SICAK

KUR’ÂN’IN İKİ FIKHÎ OKUNUŞU: TAHÂVÎ’NİN AHKÂMÜ’L-KUR’ÂN VE ŞERHU MEÂNİ’L-ÂSÂR’I KARŞILAŞTIRMALI

ÖRNEĞİ

 

Dergimizin Bu Sayısının Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Son Güncelleme: 2020-01-05 15:41:45
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022