KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU

 

Başkan

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

 


Üyeler

       Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU                                                  


       Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN                                                Doç. Dr. Nurşat BİÇER


       Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU                                                    Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 

Disiplin kurullarının teşekkülü:

 

Madde 53/E- (Ek: 2/12/2016 - 6764/32 md.) Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur. Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.

Son Güncelleme: 2021-07-27 11:03:51
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022