XI. Sayı

 


 


İÇİNDEKİLER

 

Dergi Jeneriği

 

Editörün Yazısı

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

 

Sumeyra YAKAR

THE USAGE OF CUSTOM IN THE CONTEMPORARY LEGAL SYSTEM OF SAUDI ARABIA: DIVORCE ON         TRIAL 


Halil ŞİMŞEK

TURKS AND THEIR TRANSLATIONS/ COMMENTARIES ON THE QUR’ÂN: AN HISTORICAL AND                   BIBLIOGRAPHICAL SURVEY

 

Emine Enise YAKAR

A CRITICAL COMPARISON BETWEEN THE PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS (DİYANET İŞLERİ          BAŞKANLIĞI) AND THE OFFICE OF SHAYKH AL-ISLÂM 

 

Harun ÖĞMÜŞ

حول الفهم  الصحيح في  تفسير القرآن الكريم 

 

Sami KILINÇLI

MEDENÎ SÛRELERDE ABDULLAH B. SELÂM İLE İLİŞKİLENDİRİLEN ÂYETLER BAĞLAMINDA TEFSİR             RİVAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Merve SAÇLI

FÎRÛZÂBÂDÎ (Ö. 817/1415) VE BESÂİR’İNDE KUR’AN VE SÛRELER KONUSUNA BAKIŞI 

 

Ahmet ÖZ

KUR’AN’DA İSLAM ÜMMETİ 

 

Güven AĞIRKAYA

İBÂDÎ TEFSİRLERDE HÂRİCÎ İZLER (Himyânu’z-Zâd Örneği) 

 

Sinan ERDİM

NİYÂBET RİVÂYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME -YAŞAYAN KİŞİNİN YERİNE HAC YAPMA İBADETİ          ÖZELİNDE-

 

Hamdi GÜNDOĞAR      Muhammet Sait YÜRGÜÇ

DEİZM BAĞLAMINDA ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA İNANÇ ALGISI -ADIYAMAN ÖRNEĞİ- 

 

Yunus ERASLAN

İLHAM BAĞLAMINDA EŞ’ARÎ KELÂM OKULUNUN TASAVVUFLA İLİŞKİSİ 

 

Hilmi Kemal ALTUN

BEHŞEMİYYE VE HÜSEYNİYYE ARASINDA ZEMAHŞERÎ’NİN YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 


Mehmet ATALAY

MEKTÛBÂT-I İMÂM-I RABBÂNÎ’NİN ARAPÇA NÜSHASINDA BİR TERCÜME HATASI VE ‘ÖNEMİ’ 

 

Muharrem ŞAHİNER

İHVÂN-I SAFÂ’NIN DİN DİLİ BAĞLAMINDA ESKATOLOJİ 

 

Hatice KELEŞ

REFORM ÇAĞININ RADİKAL KANADI OLAN HUTTERİTLERİN DİNÎ KÖKENLİ GELENEKSEL KOMÜNAL        YAŞAM TARZI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Nedim ÖZ

MODERN-SEKÜLER SÜREÇTE AİLENİN ÇÖZÜLMESİ 

 

Emad KANAAN

ضَوَابِطُ طَرِيقَةِ التَّرْبِيَةِ بالتَّشبِيهِ وضَربِ الأَمْثَالِ وتَطْبيقَاتُهَا فِي المَنهَجِ التَربَويِّ النَبَويِّ

 

Tuncay KARATEKE      Şuayip ÖZDEMİR

İHL MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN KUR’AN-I KERİM DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN DERSE        KATILIMINI SAĞLAMA YOLLARI 

 

Ramazan DİLER          Özge MAVİŞ SEVİM

ORTAOKUL DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ANLAMLI ÖĞRENME                 ETKİNLİKLERİ 

 

İsmail YILMAZ

FAKİRLİKLE MÜCADELEDE ZEKÂT VE NEGATİF GELİR VERGİSİNİN ROLÜ 

 

Recep YARTAŞI

İBN CÜZEY’İN NAZM VE SARFE İKİLEMİNDEN HAREKETLE SARFE TEORİSİNE ELEŞTİREL BİR                  YAKLAŞIM 

 

Ayhan ÖZTAŞ

SİYASET ÜTOPYALARINDA DEVLET

 

Zeynep KAPLAN

ZUHRUF SÛRESİ 36. ÂYET BAĞLAMINDA, RAHMÂN’I ZİKRETMENİN ŞEYTANIN TASALLUTUNA KARŞI        KOYUCU ÖZELLİĞİ 

 

Harun ÖĞMÜŞ

Vefayat Yazısı - Emin IŞIK Hocamıza Dair-

 

Dergimizin bu sayısının tamamına ulaşmak için tıklayınız. 

DergiPark üzerinde ulaşmak için tıklayınız.

Son Güncelleme: 2020-12-08 11:16:49
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022