İSLAM DÜŞÜNCE YAPISINA ETKİ EDEN İLK DÖNEM OLAYLARI SEMPOZYUMU

 

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar düşünce dünyasına etki eden önemli olaylar meydana gelmiştir. Söz konusu olaylar insanların düşüncelerini şekillendirdiği gibi uzun süre bu düşüncenin devam etmesine de etki etmiştir. Ekonomik, siyasî ve dinî anlayışın oluşmasında etkili olaylar insanlığın her döneminde var olmuştur.

İslam düşünce yapısının oluşmasında da meydana gelen bazı hadiselerin önemli etkisi olmuştur. İslam düşünce yapısının oluşmasında elbette en büyük pay Hz. Peygamber’e aittir. Bir taraftan Hz. Muhammed’in söz, fiil ve takrirleri birleştirici bir rol oynarken onun vefatından sonra aynı zaman da ihtilafa da kaynaklık etmiştir. Söz konusu ihtilafın birçok nedeni olmakla beraber ayrışmadaki en büyük etken Hz. Muhammed’in vefatından sonra Müslümanlar arasında meydan gelen çekişmelerdir. Ayrışan gruplar kendilerini haklı gösterme adına Hz. Peygamber’in sözlerinden kendilerine referans bulmaya çalışmışlardır. Bunun mümkün olmadığı yerlerde ise onun adına hadis uydurmaktan geri durmamışlardır.

Müslümanlar arasında ayrışmaların görünür hâle gelmesi Hz. Osman döneminden başlamış olup, Hz. Ali döneminde meydana gelen olaylarla daha da belirgin duruma gelmiştir. Emeviler döneminde (Özellikle Yezid dönemi) meydana gelen olaylar da Müslümanlar arasında ihtilafların daha da derinleşmesine sebep olmuştur.

Sempozyumumuzun amacı Hilafet tartışmalarıyla başlayan, Hz. Osman döneminde devam eden ve Abdullah b. Zübeyr’in öldürülmesine kadar olan süre zarfında meydana gelen ve İslam düşünce yapısını etkileyen olayları derli toplu bir şekilde ele almaktır.   

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN (Rektör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Ömer CİDE (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer CİDE (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YAŞAR DİLEK (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

 

Bilim ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Adem APAK (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL (Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Casim AVCI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ednan ASLAN (Viyana Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ (Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. Merdan GÜNEŞ (Osnabrück Üniversitesi)

Prof. Dr. Mithat ESER (Selçuk  Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammed Muhtar ŞANKİTİ (Hamad Bin Khalifa Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa SARIBIYIK (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Naime ÇAKIR-MATTNER (Giessen Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurettin GEMİCİ ( İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Sabahattin SAMUR (Erciyes  Üniversitesi)

Prof. Dr. Salih PAY (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Şaban ÖZ (Sütçü İmam Üniversitesi)

Doç. Dr. Feyza Betül KÖSE (Sütçü İmam Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammet OKUDAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer SABUNCU (Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EL-HALİL (Iğdır Üniversitesi)

 

Sekreterya

Öğr. Gör. Abdurrahman ŞENSÖZ (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Arş. Gör. Ahmet KURAY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr.  Akın TERCANLI (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

 

Konular

1. Hz. Osman Dönemi Olayları
  2. Hilafet Tartışmaları
  3. Hz. Ali Dönemi
  a) Cemel Vakası

b) Sıffin Savaşı

c) Tahkim Olayı 

4. Muaviye Dönemi Olayları

a) Yezid’e Biat

b) Hucur b. Adî’nin Öldürülmesi

5. Yezid Dönemi Olayları

a) Kerbela Olayı

b) Harre Savaşı

6. Abdulmelik b. Mervan Dönemi Olayları

a) Abdullah b. Zübeyr

b) Muhtâr es-Sekafî

c) Tevvabun Hareketi 

7. Bu dönemlerde cereyan eden olaylar çerçevesinde ortaya çıkan şahsiyetler.

 

Takvim

Özetler için son gönderme tarihi: 15 Ağustos 2021

Kabul edilen bildirilerin duyurulacağı tarih: 30 Ağustos 2021

Kabul edilen bildiri metinlerinin gönderilebileceği son tarih: 30 Eylül 2021

Sempozyum Tarihi: 20-22 Ekim 2021

 

Adres ve iletişim

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

İlâhiyat Fakültesi

Telefon Numarası : 0 348 814 26 66

Dâhilî Numara:1550

Fax Numarası: 0 348 814 26 60

Adres: Mehmet Sanli Mah. Dogan Güres Pasa Bul. No:134, Kilis Merkez / KİLİS

İletişim: Arş. Gör. Ahmet KURAY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi) 0 348 814 26 66-1094

 

Özet Formu

Özet yazım şablonu için tıklayınız.

 

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri tam metinleri Times New Roman, 12 punto ile yazılmalıdır.

Satır aralığı 1.5 verilmelidir.

ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalıdır.

Bildirilerin yazımında İsnad Atıf Sistemi 2. Edisyon'u dikkate alınmalıdır.

Son Güncelleme: 2021-07-16 17:28:53
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022